Finns det några risker med tandblekning?

När det gäller hälsa och skönhet så är det få behandlingar som har blivit så pass populära som just tandblekning. Anledningarna till detta är egentligen inte särskilt konstiga. Kulturellt har vi av flera olika skäl kommit att värdesätta vita tänder. Det anses numera symbolisera både god allmänhälsa och att man som individ värdesätter sitt utseende.

Kopplingen mellan tand- och allmänhälsa är däremot mer än bara estetik. Ett flertal studier har visat ett tydligt samband mellan god munhygien och livskvalitet. Inte bara löper personer med välskötta tänder mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, utan de drabbas även mer sällan av muncancer och relaterade åkommor.

I takt med ökat intresse för enkla och smidiga rutiner för tandvård så har även folk blivit mer nyfikna på tandblekning. Här ska vi titta närmare på för- och nackdelarna med tandblekning, och reda ut huruvida det finns några risker med denna sorts behandling. Först ska vi däremot ta en titt på historiken kring drömmen om vita tänder.

En kort sammanfattning av strävan efter vita tänder

Grundläggande tandhygien har varit en del av mänskligheten sedan urminnes tider. Resan från enkel tandrensning med grenar till moderna tandborstar har pågått under fler hundra år. Den kosmetiska tandvården blev däremot populär först under senare halvan av 1900-talet. Väteperoxid kom att bli ett av de första ämnena för blekning av tänder, och är fortfarande populärt för tandblekning hemma.

Så effektivt visade denna sorts kemiska tandblekning vara att den helt och hållet ersatte samtliga övriga metoder. Tidigare tekniker kunde helt enkelt inte mäta sig med denna nya nivå av skonsamhet och effektivitet. Intressant nog så bygger all modern tandblekning fortfarande på principer som etablerades för närmare femtio år sedan. Det, om något, talar för hur väl beprövat och tillförlitligt hemma tandblekning faktiskt är.

När man insåg att peroxid gjorde tänderna vitare, så växte det snabbt fram en marknad för att såväl bleka tänderna naturligt som att få bästa möjliga resultat med minsta möjliga ansträngning. Mycket forskning har fokuserat på att utveckla, så kallade, effektiva appliceringsmetoder. Med detta åsyftas olika sätt att applicera det verksamma medlet på tänderna. Tandblekning stripes och bettskenor har i detta hänseende visat sig vara enormt effektiva, och utgör numera två av de mest populära och effektiva metoderna.

Tack vare tekniska framsteg så har bra tandblekning i hemmet kommit att konkurrera med professionell tandblekning på plats hos en tandläkare eller tandhygienist. Därför väljer många att bleka tänderna i bekvämligheten av det egna hemmet, istället för att boka omständliga och dyra besök på en klinik. Många personer med tidigare erfarenhet av professionell tandblekning har valt att gå över till att bleka hemma, då resultatet är helt och hållet jämförligt men avsevärt mycket mer prisvärt och tidsbesparande.

Kan tandblekning skada mina tänder?

Blekningsbranschen har kommit en låg väg mot att erbjuda mer effektiva och säkra produkter. Borta är tiden då man riskerade att skada sina tänder, och sitt tandkött, till följd av felaktig eller för frekvent användning. Nu för tiden får blekningskit av säkerhetsskäl sällan överstiga en koncentration av högst 0,1% av det verksamma ämnet, vilket i stor utsträckning bidrar till att säkerställa ofarlig användning.

Enligt färsk statistik så är tandblekning en av de absolut mest efterfrågade tandbehandlingarna. Lägger man samman användningen av de olika metoderna för tandblekning, så finns det ingen annan behandling som är så pass vanligt förekommande. Enligt en studie från 2014 så konstaterades att det inte fanns några risker med tandblekning, så länge användaren följde instruktionerna. Denna studie berörde hemmabehandlingar med väteperoxid och karbamidperoxid, vilka fortfarande är två av de mest vanligt förekommande ämnena i tandblekningsprodukter. En studie från 2018 gällande långtidseffekter på tandytan så visade sig hemmablekning vara lika riskfritt som blekning hos en tandläkare eller på en tandvårdsklinik.

Med tanke på tandblekningsprodukters omfattande popularitet och utbredda användning, och den befintliga forskningen, så ligger det nära till hands att konstatera att bleka tänder hemma är ett effektivt och säkert sätt att få vitare tänder. Det bör däremot poängteras att de studier som har gjorts har utgått ifrån att produkterna har använts så som rekommenderat och i enlighet med instruktionerna. Därmed bör man hålla sig till rekommenderad användning, och inte överstiga den dosering eller regelbundenhet som föreslås för den specifika produkt man har införskaffat.

Bland de personer som har uppgett negativa effekter så är mild irritation den allra mest vanligt förekommande bieffekten. Men detta har i de flesta fall kopplats samman med koncentrationen av det verksamma ämnet. Genom att minska dosering, eller begränsa regelbundenheten i behandlingen kan man på så sätt minska eller undvika eventuellt obehag. Modern tandblekning måste anses en oerhört säker process, som inte innebär några som helst risker för tänder eller hälsa.

Vad bör jag tänka på inför och under behandlingen för att få en så säker behandling som möjligt?

Ett vanligt förekommande misstag är att utgå ifrån att mer är bättre. När det gäller tandblekning så är det snarare tvärt om. Genom att följa användnings- och doseringsanvisningar kan man säkerställa att få bästa möjliga effekt. Ofta betyder detta att man under en lite längre tid behandlar sina tänder för att bygga upp en tilltagande vithet, snarare än att man genomgår en kort period av intensiv behandling.

Utöver ett skonsamt resultat så har det även den positiva effekten att man upprätthåller tändernas vithet, och säkerställer att resultatet blir långvarigt. Detta är en beprövad metod för tandblekning som fungerar. Många personer har fått uppleva att den bästa tandblekningen är den som är hållbar på sikt.

För att få få vitare tänder hemma utan oväntade problem bör du därför i så stor utsträckning som möjligt bekanta dig med produkten du har köpt. Läs instruktionerna, gör nödvändiga förberedelser och se till att följa hela behandlingen ut. Då kommer du definitivt att få det resultat du önskar, utan oönskade och problematiska bieffekter. Ta gärna en titt på utbudet av våra snabba, enkla och praktiska produkter. Vi erbjuder allt ifrån tandblekningsgel till strips och bettskenor. Genom att fokusera på kvalitativa och lättanvända produkter så kan vi erbjuda våra kunder trygg och säker tandblekning.