Känn dig trygg hos oss!

Vi på Bleek of Sweden vill inte bara att du ska få vitare tänder hemma, men även att du ska känna dig trygg i hur vi skyddar dina personuppgifter då du besöker oss, så nedan kan du läsa i detalj allt om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har, vad du kan göra och vart du kan vända dig om du har ytterligare frågor om våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig:

Om du önskar komma i direkt kontakt med den ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter hos oss så kan du finna vår personuppgiftsansvariga vid:Solhuset Ersan AB
Östergatan 12
434 30 Kungsbacka
Org. nr: 559078 - 8849


De här personuppgifterna behandlar vi

När du använder vår sida eller kontaktar oss, exempelvis vid köp, ifyllande av formulär eller bara ett enkelt besök på vår webbplats så behöver vi samla in olika typer av personuppgifter om dig för att kunna leverera våra tjänster till dig på bästa möjliga sätt.

De uppgifter vi samlar in kan exempelvis innefatta namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Till detta kan vi även lägga till köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt ytterligare information som du lämnar till vår kundtjänst direkt, exempelvis vid reklamation, garantiärenden eller om du har funderingar om man kan äta efter tandblekning eller hur ofta kan man bleka tänderna.

Vid order så behandlar vi din adress från Payson eller Paypal, våra betallösningar, eller när du själv fyller i den vid inlagd order för.Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, till exempel för att kunna leverera våra varor och tjänster, följa lagar och regler, eller för att kunna rekommendera relevanta produkter och erbjudanden till dig. Mer detaljerad information följer nedan:Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus, och för att kunna fullgöra leverans av dina beställningar hos oss.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig då du köper något hos oss, vare sig om det är tandblekningskit, bettskena eller tandblekning strips.Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som exempelvis frågor om hur du kan få vitare tänder, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen är nödvändig för att att kunna hjälpa till med kundtjänstärenden, vilket är vårt berättigade intresse för att hålla dig nöjd som kund, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på vår webbplats samt skickar påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg och personliga erbjudanden.

Denna behandling kan innefatta profilering om vilka produkter du köpt för att ge dig rekommendationer för produkter som du kan vara intresserad av.

Behandlingen sker förstås med ditt medgivande för direktmarknadsföring, vare sig du är ny kund eller befintlig.Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av våra tjänster.Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter även för att fullgöra våra skyldigheter gällande vissa lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet så att du kan känna dig trygg när du handlar hos oss.Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar även personuppgifter för att förhindra missbruk och olovlig användning av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri och identitetsstöld.Vilka får ta del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, andra företag i vår koncern, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer i anknytning till våra tjänster.

Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning med den största möjliga säkerheten.Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar enbart personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra förordningar.

Köp och orderhistorik sparas endast så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas även så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundservice som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter 36 månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i 3 år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt specifikationerna nedan.Tillgång

Du har alltid rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna du tillhandahållit oss.Rättelse

Du kan närsomhelst begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas så att du kan känna dig trygg att våra uppgifter om dig förblir korrekta och så att vi kan ge dig en bättre tjänst.Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål de samlats in för eller behandlats;

Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även då vi ej längre behöver personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse går före.Invändning mot behandling

Du har alltid rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen (exempelvis förebyggande av brott) eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan även invända mot direktmarknadsföring direkt genom att kontakta kundservice eller klicka på den relevanta länken i vårt nyhetsbrev. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring omedelbart.Dataportabilitet

Du har alltid rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss, och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du alltid kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.Cookies

Vi använder cookies på webbplatsen som en teknisk nödvändighet för att kunna leverera den bästa möjliga tjänsten för bästa blekningen hemma för dig som kund. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Cookies är ett sätt att identifiera en dator mellan två sidoladdningar. Om man inte använder cookies kan vi inte identifiera dig som användare vilket förhindrar att vi till exempel kan visa varukorgen korrekt då du exempelvis går från en sida till en annan på vår webbplats.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies, eller informeras automatiskt varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.Vi använder även tjänster från tredje parter som i vissa fall använder cookies, t.ex. Facebook och Google som vi länkar till.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

Vår webbplats använder även Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du enkelt installera ett säkert tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpag